053-244047, 064-0105528
พวงหรีด
พวงหรีดแห้ง เริ่มต้นที่ 350 บาท
ราคา : 350 บาท
พวงหรีดแห้ง เริ่มต้นที่ 500 บาท
ราคา : 500 บาท
พวงหรีดดอกไม้สด เริ่มต้นที่ 500 บาท
ราคา : 500 บาท
พวงหรีดดอกไม้สด เริ่มต้นที่ 500-1000 บาท
ราคา : 500 บาท